Zapraszam do udziału w 19. edycji Szkoły Treningu Grupowego, dzięki której nie tylko rozwiniesz osobisty styl prowadzenia grupy, ale także nauczysz się dostrzegania
i rozumienia procesu grupowego.

Halina Nałęcz-Nieniewska
Prowadząca, trener i psycholog rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Kto powinien wziąć udział w Szkole Treningu Grupowego

Oferta Szkoły skierowana jest do osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności trenerskie i mają już doświadczenie w prowadzeniu grup rozwojowych, treningowych, warsztatowych, terapeutycznych lub socjoterapeutycznych. Do udziału zapraszamy trenerów szkoleń biznesowych, trenerów z organizacji pozarządowych, wychowawców, psychologów, terapeutów i pedagogów oraz wszystkich, którzy chcą doskonalić swój warsztat pracy z grupą

Co daje Szkoła Treningu Grupowego


Szkoła pomaga osiągnąć osobistą i zawodową dojrzałość poprzez rozwój samoświadomości, umiejętności rozpoznawania własnych myśli i emocji w pracy trenerskiej, kompetencji interpersonalnych oraz doskonalenia umiejętności dostrzegania, rozumienia
i wykorzystywania procesu grupowego. Dzięki udziałowi
w zajęciach każdy uczestnik uczy się także konstruktywnego rozwiązywania kryzysów indywidualnych i grupowych.

Założenia programowe


Program Szkoły Treningu Grupowego koncentruje się na doskonaleniu umiejętności trenerskich poprzez rozwój osobisty. Kluczowym narzędziem pracy w Szkole jest praktyka każdego uczestnika odbywająca się pod superwizją osoby prowadzącej i grupy. Szkolenie kończy (nieobowiązkowa) indywidualna rozmowa z Prowadzącą, dotycząca oceny umiejętności trenerskich zdobytych
w ciągu 10 miesięcy, jak również propozycji dalszej drogi rozwoju i szkolenia w zakresie pracy z grupą.

Dyplom


Ukończenie Szkoły jest równoznaczne z ukończeniem szkolenia podstawowego, wymaganego dla uzyskania rekomendacji I stopnia PTP oraz ukończenia szkolenia przygotowującego do samodzielnego prowadzenia treningów grupowych, co spełnia wymogi PTP przy występowaniu o rekomendacje II stopnia.o szkole


10
miesięcy
10
zjazdów
236
godzin


I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

I Zjazd

trzydniowe spotkanie integracyjne

II Zjazd

Warsztat umiejętności prowadzenia grupy (uczestnicy prowadzą 3-godzinne moduły szkoleniowe). Superwizja.

III Zjazd

Warsztat umiejętności prowadzenia grupy (uczestnicy prowadzą 3-godzinne moduły szkoleniowe). Superwizja.

IV Zjazd

Warsztat umiejętności prowadzenia grupy (uczestnicy prowadzą 3-godzinne moduły szkoleniowe). Superwizja.

V Zjazd

Warsztat umiejętności prowadzenia grupy (uczestnicy prowadzą 3-godzinne moduły szkoleniowe). Superwizja.

VI Zjazd

Warsztat umiejętności prowadzenia grupy (uczestnicy prowadzą 3-godzinne moduły szkoleniowe). Superwizja.

VII Zjazd

Warsztat umiejętności prowadzenia grupy (uczestnicy prowadzą 3-godzinne moduły szkoleniowe). Superwizja.

VIII Zjazd

Warsztat umiejętności prowadzenia grupy (uczestnicy prowadzą 3-godzinne moduły szkoleniowe). Superwizja.

IX Zjazd

Warsztat umiejętności prowadzenia grupy (uczestnicy prowadzą 3-godzinne moduły szkoleniowe). Superwizja.

X Zjazd

Siedmiodniowy zjazd, w trakcie którego uczestnicy przejdą przez studium umiejętności, pod superwizją grupy i prowadzącej.zapisz się


ETAP I

 Spotkania integracyjne, praca w modułach i stała superwizja Prowadzącej

 

ETAP II

Spotkania treningowe
i samodzielne prowadzenie zajęć

ETAP III

Rozwijanie kompetencji interpersonalnych

ETAP IV

Indywidualne rozmowy
z Prowadzącą i ocena umiejętności trenerskichZajęcia w Szkole podzielone są na 10 zjazdów (w sumie 236 godzin zegarowych). Wszystkie zjazdy mają charakter treningu interpersonalnego, prowadzonego kolejno przez wszystkich uczestników, pod superwizją Haliny Nałęcz-Nieniewskiej i grupy (poza pierwszym, trzydniowym spotkaniem integracyjnym).

Po czwartym zjeździe rozpoczyna się dodatkowo praca nad warsztatem prowadzenia rozmów indywidualnych. Uczestnicy Szkoły prowadzą je z wybraną osobą w obecności grupy, pod superwizją Prowadzącej.

Niedzielne przedpołudnia poświęcone są teorii procesu grupowego, a cała praca z grupą jest prowadzona w oparciu o założenia teorii Gestalt.

19. edycja Szkoły Treningu Grupowego rozpoczyna się już 12 stycznia 2018 r.jak pracujemy
zadaj pytanie

wyślij kopię na maila

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!

 

Fundacja Szkoła Liderów

ul. Wiejska 12 A
00-490 Warszawa

tel.+48 22 556 82 50 
fax +48 22 556 82 51
fundacja@szkola-liderow.pl
www.szkola-liderow.pl

Aneta Birnbaum
22 556 82 54
aneta.birnbaum@szkola-liderow.pl 


Regon: 147250036
NIP: 7010425839